วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน 1

ประวัติส่วนตัว

แนะนำตัวฉัน
ดิฉันชื่อนางสาวอภิญญา  นิลตีบ ชื่อเล่น เฟิร์น
รหัสนักศึกษา 5411103088
เกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2536 
ดิฉันเกิดที่โรงพยาบาลสตูล จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาจากโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 152/266 ซอยประตูขาว ตำบลคลัง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ดิฉันเป็นลูกคนเดียว พ่อของดิฉันเสียชีวิตแล้ว ส่วนแม่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว 


ประวัติการศึกษา

ดิฉันจบชั้นจบชั้นอนุบาล 3 จากโรงเรียนเปรมฤทัยศึกษา อยู่ที่อำเภอปากพนัง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 จากโรงเรียนวัดปากแพรก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จากโรงเรียนชูศิลป์วิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ชั้นมัธยมปีที่ 4 จากโรงเรียนปากพนัง
และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จากโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาปีที่ 4
คณะครุศาสตร์  หลักสูตรคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สำหรับปรัชญาชีวิต
สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จก็คือแรงบันดาลใจให้เกิดการกระทำเหล่านั้น ความสำเร็จที่ได้รับจะมีผลทำให้แรงบันดาลใจ ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น